STIFTELSEN IMIT

IMITs målsättning har sedan starten varit att bedriva och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ förnyelse. IMIT bidrar även med utbildningsinsatser inom detta område.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter