Approprieringsstrategier i dataspelsbranschen


Företag tillämpar olika strategier för att tillgodogöra sig vinsten från innovationer: patent och copyright, hemlighållande, snabbhet, reglering av anställningskontrakt, tekniska lösningar osv. Vi vet dock mindre om hur eller i vilken utsträckning strategierna förändras i digitaliseringens tidevarv där andelen tjänster ökar och öppen innovation är viktig i utvecklingen. Projektet avser att fylla den kunskapsluckan, genom en studie av svenska spelföretag i vilken digital distribution dominerar och immaterialrätten är viktig och angelägen i all spelutveckling.

Projektansvarig
Vicky Long och Bengt Domeij

Fyll i ett sökord och tryck på Enter