Jan Lindér


PhD, Senior Lecturer


Jan Lindér is Associate Professor at the department of Operations
Management and Work Organization.

ONGOING PROJECT

11582 MILO, Metodutveckling för Integrerade lärande organisationer
11702 Partnersamverkan med IT-stöd
11712 Verifiering och inkörning av produkter och processer
11840 Effektivitetsvärdering av Volvos yttre montering
11841 Utveckling och inkörning av nya produkter och processer i partnersamverkan med IT-stöd
11883 Organisationsformer, arbetsmodeller och IT-stöd för effektivare produkt- och processutveckling

Enter a keyword and press Enter