KVALITETSJAKTEN – OM PROFESSIONALITET I VÄLFÄRDEN


Datum: 03/10/2014 Tid: 10:00 - 12:00
Plats: SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA, MB313 (SVARTA LÅDAN)

Välkommen på ett seminarium om kvalitet och styrsystem i välfärden. Hur skapas kvalitet i mötet med patienter, brukare, elever och klienter? Vilka system stödjer utvecklingen av omdöme, yrkeskunnande och god kvalitet? Finns det andra sätt att skapa goda värden, och samtidigt uppnå effektivitet och kostnadsmedvetenhet än att mäta?

I antologin ”Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden” beskriver elva yrkesutövare inifrån sina olika yrkespraktiker vad som krävs av dem i mötet med den de ska hjälpa, utbilda, vårda eller ta hand om. I boken medverkar poliser, lärare, sjukvårdspersonal, äldreomsorgspersonal, förskollärare och fritidspedagog. Deras berättelser står många gånger i skarp kontrast till de styrsystem och organisationsstrukturer arbetet omgärdas av.

Medverkande: Jonna Bornemark (filosof) Torsten Björkman (sociolog), Boa Rutström (nationalekonom) och Lotta Victor Tillberg (yrkeskunnandeforskare). Dessutom medverkar författare i antologin; Jenny Algård (polis) och Anna Thulin (sjuksköterska) samt Svetlana Zandi (förskollärare).

Ladda ner programblad: Välkommen på release seminarium i kaltitetsjakten

Detta event går ej längre att anmäla sig till.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter