Anders Edström


Professor


Anders Edström is doing research on restructuring, new competence and social change. In his research he works with a number of networks of firms and local communities. At present he is studying the role of research in new competence networks. A second area covers networks for regional development.

Pågående projekt

23907 Utveckling av lärande i nätverk
23913 Omstrukturering, kompetensväxling och social förändring
23918 Omställning till nytt arbete

Fyll i ett sökord och tryck på Enter