Henrik Florén


Docent (Associate professor)


För närvarande så bedriver jag forskning inom fyra områden: (1) innovationsprocessens tidiga faser (det som brukar benämnas ”the front end of innovation”), (2) affärsmodellsutveckling och råmaterialstrategier i processindustri, (3) företags innovationsförmåga i snabbt växande företag, samt (4) miljöinnovationers utveckling och spridning.

Tidigare forskning har handlat om ledarskap och tillväxt i små företag, med ett särskilt intresse för hur ledarskapet i mindre företag förändras när organisationen växer och blir större. Tidigare forskning har också fokuserat företagsledares arbetssituation i småföretag och hur denna situation påverkar förutsättningarna för ledarutveckling.

CV Henrik Florén

Fyll i ett sökord och tryck på Enter