Styrelse


Styrelsen består av ordförande, sju ledamöter inklusive IMITs föreståndare. Ordföranden samt två ledamöter väljs på årsmötet. En ledamot var utses av Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Universitet,  Stockholms Handelshögskola och Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Ordförande och ledamöter är:
  • Professor Annika Olsson, Lunds Universitet
  • Professor Björn Hårsman, KTH, Ordförande IMIT
  • Docent Matti Kaulio, KTH
  • Peter Johansson, Teknikföretagen
  • Docent Hans Sjöström, SKF Sverige AB
  • Professor Pär Åhlström, HHS
  • PhD, Assistant Professor, Martin Sköld, HHS, IMIT förståndare
  • Professor Maria Elmquist, Chalmers Tekniska Högskola

Fyll i ett sökord och tryck på Enter