Karl Ydén


PhD, Universitetslektor


Karl Ydén är universitetslektor vid Chalmers och Visiting Research Fellow vid King’s College London. Hans forskningsområden är organisations- och systemteori, ledningsarbete respektive civil-militära relationer.

 

Publikationer

2014
Artikel, refereegranskad vetenskaplig, Publicerad i Armed forces and society

Författare och institution: Joakim Berndtsson (GU, Institutionen för globala studier); Christopher Dandeker (King’s College London); Karl Ydén (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers)

ISSN:0095-327X

2013
Karl Ydén; Joakim Berndtsson (2013).
Efter Afghanistan? Försvaret, kriget och svenskarna.

2012
Ulf Bjereld; Karl Ydén; Joakim Berndtsson (2012).
Svensk säkerhetspolitisk opinion.

Karl Ydén (2012).
Försvarsmakten och officerskåren – inriktning, uppgifter, kompetens 1650-1942,

Karl Ydén; Joakim Berndtsson (2012).
När kriget kommit – svenskarna och den nya försvarspolitiken.

2011
Karl Ydén (2011).
Det var en gång en rapport.

2010
Franz Kernic; Tamara Tawaefi; Karl Ydén (2010).
Militärsociologi – en introduktion.

Karl Ydén (2010).
Den svenska militärsociologin.

Karl Ydén; Hans Hasselbladh (2010).
En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida komptensförsörjning ,

Karl Ydén (2010).
Modern militär professionalism 0023-5369.

2008
Karl Ydén (2008).
”Kriget” och karriärsystemet. Försvarsmaktens organiserande i fred.

2007
Hans Hasselbladh; Karl Ydén (2007).
En officerskår för faktiska insatser.

2006
B Abrahamsson; R Egnell; Karl Ydén (2006).
Effects based operations, military organization, and professionalization.

Karl Ydén (2006).
Bringing Violence back In: New War’s and Reprofessionalizing Sweden’s Armed Forces.

2005
B. Abrahamsson; Karl Ydén (2005).
Organizations, Co-ordinated Actions and Network Based Defence.

M. Bergquist; Karl Ydén (2005).
The Command Post and the Field: Technology, Strategy and Tactics.

Karl Ydén (2005).
Directions in Military Organizing.

2003
Karl Ydén (2003).
Krigsvetenskap och nätverksbaserat försvar.

2000
Mats Alvesson; Thomas Polesie; Karl Ydén (2000).
IT, organiserande och ledarskap.

Mats Alvesson; Karl Ydén (2000).
Ledarskap som verklighetsdefinition, relation och process.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter