Lucia Crevani


Docent


Jag är lektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation. Det jag forskar om är organisering, ledarskap, entreprenörskap, genus och mångfald inspirerad av perspektiv som sätter processer och det sociala samspelet i fokus. Jag undervisar i organisation och management.

Jag är aktiv inom NMP-gruppen , en grupp som använder sig av tolkande och process-orienterade perspektiv på organisatoriska fenomen. Min forskning är mest fokuserad på ledarskap, entreprenörskap, genus, arbetspraktik (work practices), diskurser och kommunikativa aspekter av arbetet, och intersektionalitet. Det som jag finner särskilt intresserad är förståelse för den vardagliga praktiken och de vardagliga interaktioner när man jobbar och deras konsekvenser i termer av ledarskap och andra ordnande praktiker. Ur en teoretisk synpunkt betyder detta att jag inspireras av teorier inom det breda fältet ”process organisation studies”, t ex av “organizational becoming”, relationellt ledarskap, “work practices” och “gender practices”. Mitt arbete har blivit publicerat i internationella tidskrifter så som Leadership, Scandinavian Journal of Management, Service Business, Ephemera: theory & politics in organization and International Journal of Leadership Studies, Project Management Journal.

Jag är också ämnesföreträdare för industriell ekonomi och organisation.

Jag disputerade i juni 2011 på KTH på avhandlingen ”Clearing for action: Leadership as a relational phenomenon”. Jag hade sedan tidigare också en examen motsvarande civilingenjörsexamen i Management and Production Engineering från Politecnico di Milano, Italien. Innan jag började som doktorand var jag verksam på SSAB, först som Business controller och sedan som projektledare på Affärsutveckling. Jag har också varit vid Sociologiinstitutionen vid universitet i Trento, Italien, under våren 2012 och på Företagsekonomiska Institutionen på Stockholm Universitet under 2013.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter