Marcus Holgersson


Docent


Marcus Holgersson är docent vid avdelningen Entrepreneurship & Strategy på Chalmers tekniska högskola. Hans forskning och undervisning berör management, ekonomi och strategier för innovation och immateriella tillgångar – ’intellectual property’ (IP). Han är särskilt intresserad av kopplingen mellan IP-strategier och teknik-/innovations-/affärs-/företagsstrategier, samt kopplingen mellan IP-strategier och företags konkurrenskraft. Holgerssons forskning är publicerad i bl.a. California Management Review, Long Range Planning och R&D Management.

Holgersson har fått flera utmärkelser och stipendier, bland annat Wallanderstipendiet (2013), Chalmers pedagogiska pris (2014), och Hederspriset från studenterna i Industriell Ekonomi (2017). Han har varit gästforskare vid Göteborgs Universitet, Stanford University och UC Berkeley.

 

CV Marcus Holgersson

Fyll i ett sökord och tryck på Enter