Martin Wallin


Professor


Martin Wallin är biträdande professor vid avdelningen för innovationsteknik. Hans forskning tar sig an de utmaningar som företag möter när de öppnar upp sin innovationsprocess och samarbetar med externa aktörer. Exempelvis sträcker sig hans forskning från innovations-intermediärer i den kemitekniska sektorn till proaktiv diagnostisering av klientproblem i konsultbranschen och motivationsstudier inom utveckling av öppen källkod. Han undervisar också i strategi och innovationsledning. Han genomförde sin habilitation och innehar en venia legendi i Management vid ETH Zürich, Schweiz och har varit gästprofessor vid universitetet i Luxemburg. Han är medgrundare till Chalmers Center for Higher Ambition Leadership.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter