Peter Tillberg


Director CSMS


Peter Tillberg is director of the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society (CSMS).

CSMS is a forum for promoting and exchanging research on military organizations and civil–military relations. CSMS works on the basic assumption that research on military institutions is best carried out across university, organizational, and disciplinary boundaries and in contact with the international research community. The centre’s general research themes and ongoing projects are within the following areas: perspectives on profession, organization, structure and power relationships, practical knowledge of conflict and crisis environments, modern military professionalism, as well as democratic control and civil–military relations.

Peter has a long experience of conducting soldier and officer training in the Swedish Armed Forces and at the Swedish Defence University. Peter has for the past 25 years mainly worked on issues and projects concerning military leadership and organization, complex situations and military practice in international operations.

Published:
Tillberg, P. & Victor, L. (1997) Utbildande och uppföljande. Stockholm: Försvarsmakten. Även publicerad i Pedagogiska Grunder (2001). Stockholm: Försvarsmakten.

Tillberg, P. (2001) Kriterier på vad som utmärker en trovärdig ledarskapsutbildning. – En undersökning om regler och lärande i Försvarsmakten. Stockholm: Försvarshögskolan.

Tillberg, P. (red.) (2002) Dialoger om yrkeskunnande och teknologi. Stockholm: Dialoger.

Tillberg, P. & Hammarén, M. (2002) Spelplats – Yrkeskunnandets Praktik och IT. Stockholm: Dialoger.

Tillberg, P. Don Quijote och Dialogseminarier. i Svartheden, J. (red.) (2003) Exempel – Yrkeskunnandets Praktik och IT 2002. Stockholm: Försvarshögskolan.

Tillberg, P. Military Practices and Professional Skills. i Directions in Military Organizing. Ydén, K. (ed.) (2005) Stockholm: Försvarshögskolan.

Tillberg, P. Some Aspects of Military Practices and Officers Professional Skills i Dialogue, Skill & Tacit Knowledge. Göranzon, B., Hammarén, M., och Ennals, R. (eds.) (2006) West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.

Tillberg, P. (2006) Modeller är nog bra, men erfarenheter är bäst. (Framsyn nr 2, Försvarets forskningsinstitut)

Tillberg, P., Svartheden, J. & Janina – Engstedt, D. (red.) (2007) Uppdrag Utland – Militära exempel från internationella uppdrag. Stockholm: Försvarshögskolan.

Tillberg, P. (2007) Alltför ung för att vara rädd… Hallstavik: Pennan & Svärdet nr 12, SMB.

Tillberg, P., Svartheden, J. & Janina – Engstedt, D. (red.) (2008) Mission Abroad – Military experience from international operations. Stockholm: Försvarshögskolan.

Victor Tillberg, L. & Tillberg, P. (red.) (2011) Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer. Göteborg: Centrum för Studier av Militär och Samhälle, Göteborgs Universitet.

Victor Tillberg, L. & Tillberg, P. (red.) (2013) Mission Commander: Swedish Experiences of Command in the Expeditionary Era Göteborg: Centrum för Studier av Militär och Samhälle, Göteborgs Universitet.

Tillberg, P., Tillberg Victor L., Svartheden, J. (red.) (2016) Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser från en internationell insats. Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB).

Tillberg, P., Tillberg Victor L., Svartheden, J. (red.) (2017) Mission Afghanistan – Swedish Military Experiences from a 21st Century War. Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB).

Peter is currently studying for a PhD about military professionalism at the Royal Institute of Technology’s Department of Industrial Economics and Management.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter