Thomas Magnusson


Professor


Thomas Magnussons forskning handlar om ledning och organisering av produktutveckling och innovation. Framför allt har han studerat hur företag tar till sig krav om miljöanpassade produkter och vilka konsekvenser dessa krav får på hur man bedriver produktutveckling. Hans doktorsavhandling, vilken presenterades 2003-06-06, har titeln ”Managerial Challenges in Environmental Innovation -case studies in the electrical equipment and automotive sectors”.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter