Om Stiftelsen IMIT


Stiftelsen IMIT grundades

År 1979 genom en samverkan mellan IFL, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga tekniska högskolan och Lunds tekniska högskola. Allt sedan dess har IMITs målsättning varit att främja och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ förnyelse. IMIT bidrar även med utbildningsinsatser inom detta område.

IMITs forskning

Behandlar först och främst hur teknisk utveckling kan nyttiggöras genom en tillförsel av industriell och ekonomisk kunskap. Forskningen inriktas även mot hur ny teknologi och innovation kan ledas, utvecklas och utnyttjas, på bästa sätt inom företag och organisationer. IMIT bidrar till att sprida kunskap genom forskningsprojekt, vetenskapliga skrifter (Management of Innovation and Technology) och olika former av utbildning av ingenjörer, ekonomer, forskare och managers.

Vi hoppas

Att du finner denna korta beskrivning användbar. Om du skulle vilja samarbeta eller veta mer om IMIT kontakta gärna oss, eller läs mer om IMIT i vår tidskrift Management of Innovation and Technology som kommer ut fyra gånger per år.

 

SSE-logo  Chalmers-logo  handelshogskolan-stockholm-logo  kth-logo  lth-logo

Fyll i ett sökord och tryck på Enter