Styrelse


Styrelsen består av ordförande, sju ledamöter inklusive IMITs föreståndare. Ordföranden samt två ledamöter väljs på årsmötet. En ledamot var utses av Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Universitet,  Stockholms Handelshögskola och Kungliga Tekniska Högskolan.

Ordförande och ledamöter är:
  • Professor Fredrik Nilsson, Lunds Universitet
  • PhD Mats Sundgren, AstraZeneca
  • Professor Cali Nuur, KTH
  • Anna Serner, Anna Serner Konsult AB
  • Magnus Lundbäck, PhD, Honory professor Dundee Business School, Executive Vice President Human Resources and Sustainability Geitinge, Ordförande IMIT
  • Professor Pär Åhlström, HHS
  • PhD, Assistant Professor, Martin Sköld, HHS, IMIT föreståndare
  • Professor Joakim Björkdahl, Chalmers Tekniska Högskola

Fyll i ett sökord och tryck på Enter