Markus Hällgren


Professor


Markus Hällgren leder den internationella tvärvetenskapliga forskargruppen Extreme Environments – Everyday Decisions. Inom ramen för gruppens arbete studerar han hur människor i temporära organisationer – ofta projekt – agerar utifrån vetskapen att det i praktiken finns ett tidsatt mål.

Forskningen har inriktats mot att specifikt studera beslutsfattande i extrema miljöer, exempelvis bergsklättringsexpeditioner och akutsjukvård. I dessa miljöer är oväntade, dramatiska situationer vanliga samtidigt som marginalerna för att agera och fatta beslut generellt är begränsade. Fokus för Markus Hällgrens forskning är dock inte händelserna som sådana utan den vardagliga praktiken och organiseringen av miljöerna. Forskningen har betydelse för förståelsen av hur mening skapas samt beslut fattas och upphävs, hur individer i
grupper samverkar samt hur de upprätthåller balansen mellan etablerade rutiner och avsteg från dem. Markus Hällgren bedriver även projektforskning med fokus på metod- och teoriutveckling utifrån den praktikbaserade ansats han varit med om att utveckla.

Fakta om Markus Hällgren
Markus Hällgren föddes 1977 i Piteå. Han studerade företagsekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, och disputerade 2009 inom management.
Avhandlingen behandlade hanteringen av oväntade händelser i industriella projekt. 2010 befordrades han till docent samt anställdes som lektor. 2010 belönades hans forskning med ett postdoktoralt stipendium från Handelsbankens Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse. I november 2013 blev han professor i företagsekonomi med inriktning mot management vid Umeå universitet.

2011 mottog Markus Hällgren Umeå universitets karriärbidrag, 2011 och 2013 the Literati networks Highly Commended Paper Award, samt 2012 Kungliga Skytteanska samfundets pris i samhällsvetenskap. Mellan 2011–2013 var han gästforskare vid Stanford University, USA. Markus Hällgren sitter i styrelsen för Svenskt projektforum och Svenska projektakademin samt är forskningsansvarig för företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Enter a keyword and press Enter