Management of innovation and technology


Number 2, juni 2020

Download PDF

Free Subscription


Management of innovation and technology är gratis och utkommer fyra gånger per år. Här kan du registrera dig för att direkt ta del av det senaste numret!Enter a keyword and press Enter