Karl Ydén


PhD, Senior Lecturer


Karl Ydén is Senior Lecturer at Chalmers and Visiting Research Fellow at King’s College in London. His research areas are organizational and systems theory, managing, respectively civil-military relations.

 

Publications

2014
Article, peer reviewed. Published in: Armed forces and society.

Author and Department: Joakim Berndtsson (Gothenburg University, School of Global Studies); Christopher Dandeker (King’s College London); Karl Ydén (Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers).

ISSN: 0095-327X

2013
Karl Ydén; Joakim Berndtsson (2013).
Efter Afghanistan? Försvaret, kriget och svenskarna.

2012
Ulf Bjereld; Karl Ydén; Joakim Berndtsson (2012).
Svensk säkerhetspolitisk opinion.

Karl Ydén (2012).
Försvarsmakten och officerskåren – inriktning, uppgifter, kompetens 1650-1942,

Karl Ydén; Joakim Berndtsson (2012).
När kriget kommit – svenskarna och den nya försvarspolitiken.

2011
Karl Ydén (2011).
Det var en gång en rapport.

2010
Franz Kernic; Tamara Tawaefi; Karl Ydén (2010).
Militärsociologi – en introduktion.

Karl Ydén (2010).
Den svenska militärsociologin.

Karl Ydén; Hans Hasselbladh (2010).
En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida komptensförsörjning ,

Karl Ydén (2010).
Modern militär professionalism 0023-5369.

2008
Karl Ydén (2008).
“Kriget” och karriärsystemet. Försvarsmaktens organiserande i fred.

2007
Hans Hasselbladh; Karl Ydén (2007).
En officerskår för faktiska insatser.

2006
B Abrahamsson; R Egnell; Karl Ydén (2006).
Effects based operations, military organization, and professionalization.

Karl Ydén (2006).
Bringing Violence back In: New War’s and Reprofessionalizing Sweden’s Armed Forces.

2005
B. Abrahamsson; Karl Ydén (2005).
Organizations, Co-ordinated Actions and Network Based Defence.

M. Bergquist; Karl Ydén (2005).
The Command Post and the Field: Technology, Strategy and Tactics.

Karl Ydén (2005).
Directions in Military Organizing.

2003
Karl Ydén (2003).
Krigsvetenskap och nätverksbaserat försvar.

2000
Mats Alvesson; Thomas Polesie; Karl Ydén (2000).
IT, organiserande och ledarskap.

Mats Alvesson; Karl Ydén (2000).
Ledarskap som verklighetsdefinition, relation och process.

Enter a keyword and press Enter