Seminarieserie om digital omställning av svensk industri


Välkommen att delta i en seminarieserie inom området ledning och organisering av digital omställning. Seminarierna riktar sig brett till praktiker inom svensk industri och innehåller fem webbaserade tillfällen inom områden som affärsmodeller, ekosystemssamarbete och ledarskap för digital omställning. Seminarierna hålls av ledande forskare från fyra universitet i Sverige. Första tillfället äger rum den 26 augusti och kommer att behandla strategier för digitalisering och vad som måste till för att fånga värde från digitaliseringens möjligheter.

Vem och varför delta?

Seminarierna riktar sig till praktiker och yrkesverksamma som primärt kommer från industriföretag och den icke- digitala världen som har ett intresse för digital omställning. Seminarierna kommer att hållas av ledande svenska forskare inom digitalisering. Dessa kommer att ge exempel, teorier och verktyg för att bättre kunna leda och organisera för digital omställning.

Bakgrund och inriktning

Många företag i svensk industri kämpar med att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Digital omställning (eller digital transformation) handlar främst inte om teknisk utveckling. Implementering av ny teknologi är visserligen en förutsättning för digital omställning. Men att enbart införa digitala teknologier kommer inte att resultera i en framgångsrik digital omställning. En viktig del som ofta glöms bort är att digitalisering handlar om att omstrukturera företag så att de effektivt kan dra nytta av data, skapa nya värden och till slut tillägna sig en del av det ekonomiska värde som skapas, genom att öka effektiviteten eller förändra och bredda existerande affär. Detta kräver ofta nya sätt att leda, organisera och samarbeta, och nya sätt att utveckla produkter och tjänster samt nya stödjande kompetenser. Seminarieserien kommer att behandla dessa aspekter av ledning och organisering för digital omställning.

Seminarier och föreläsare

Strategier för digitalisering i traditionella industrier

Vad har digitalisering för effekt på hur företag konkurrerar och vad behöver etablerade företag som kommer från den fysiska världen göra för att framgent behålla konkurrenskraften? Joakim Björkdahl som är verksam vid Chalmers tekniska högskola kommer att prata om möjligheter och utmaningar med digitalisering, betydelsen av att hitta nya affärsmodeller och sätt att organisera, samt strategiska implikationer på kort och lång sikt.

När: 26 augusti kl.12.00-13.00

Anmälan till seminarium 1: ”Strategier för digitalisering i traditionella industrier”


Ledarskap vid digital omställning

Vilka krav ställs på ledarskapet inom företag för att tillvarata på digitaliseringens möjligheter och att inte se sig omsprungna av etablerade konkurrenter eller nya aktörer? Tobias Fredberg och Johanna Pregmark som är verksamma vid Chalmers tekniska högskola kommer att diskutera betydelsen av att leda med och utan en plan, hur man lär sig att leda i situationer när digitala teknologier skapar nya beteenden och att leda vid snabba förändringar och bortom företagets egna gränser.

När: 16 september kl.12.00-13.00

Anmälan till seminarium 2: ”Ledarskap vid digital omställning”


Utveckla och skala digitala affärsmodeller i traditionella industrier

Hur arbetar du på bästa sätt för att förändra affärsmodellen för att anpassa sättet företaget skapar och fångar värde i den digitala verkligheten? Sofi Elving på Substorm och Vinit Parida som är verksam vid Luleå tekniska universitetet kommer att ge exempel från ledande svenska företag om hur utmaningar med att experimentera och implementera affärsmodellsförändringar kan hanteras, samt betydelsen av att involvera partners och kunder i arbetet med att skapa affärsmodeller som tillvaratar på digitaliseringens möjligheter i företagets ekosystem.


När: 14 oktober kl.12.00-13.00

Anmälan till seminarium 3: ”Utveckla och skala digitala affärsmodeller i traditionella industrier”


Digitalisering och ekosystemssamarbete

Hur förändrar digitalisering företagsgränserna och vad kan företag göra för att för dra nytta av ekosystemets värdeskapande? Gunnar Holmberg på SAAB Aeronautics och Nicolette Lakemond vid Linköpings universitetet kommer att diskutera hur företag kan arbeta med öppen innovation med fokus på kopplingarna mellan digitalisering, organisering och teknik.


När: 11 november kl.12.00-13.00

Anmälan till seminarium 4: ”Digitalisering och ekosystemssamarbete”


Digitala plattformar och innovation i etablerade industrier

På vilket sätt påverkar framväxten av digitala plattformar etablerade aktörer, sektorer och industrier? Anna Essén vid Handelshögskolan i Stockholm och Johan Frishammar vid Luleå tekniska universitetet kommer att behandla digitala plattformars fördelar, plattformsföretags kreativa förstörelse, hur digitala plattformar skapar värde, hur samarbeten mellan plattformsföretag och etablerade aktörer kan förändra sektorer och industrier i grunden och varför renodlade plattformsmodeller är svåra att införa i vissa tjänstesektorer.


När: 16 december kl.12.00-13.00

Anmälan till seminarium 5: ”Digitala plattformar och innovation i etablerade industrier”


För frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta akademin@imit.se

Seminarieserien är ett samarbete mellan Vinnova och Stiftelsen IMIT.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter