Produktutveckling

Anders Richtnér

Docent

Anders.Richtner@hhs.se

  Innovation
 • Produktutveckling
Anna Öhrwall Rönnbäck

Professor

anna.ohrwall.ronnback@ltu.se

  Entreprenörskap
 • Produktutveckling
Annika Olsson

Professor

annika.olsson@plog.lth.se

  Innovation
 • Produktutveckling
Bengt Stymne

Professor Emeritus

bengt.stymne@hhs.se

  Organisering – Lärande
 • Produktutveckling
Christer Karlsson

Professor

ck.om@cbs.dk

  Innovation
 • Teknologi – IT
 • Produktion
 • Produktutveckling
Fredrik Tell

Professor

fredrik.tell@fek.uu.se

  Innovation
 • Organisering – Lärande
 • Strategi
 • Produktutveckling
Henrik Berglund

Docent

henrik.berglund@chalmers.se

  Innovation
 • Strategi
 • Produktutveckling
Henrik Florén

Docent

Henrik.Floren@hh.se

  Innovation
 • Hållbarhet – Miljö
 • Produktutveckling
Ingrid Kihlander

PhD

ingridk@kth.se

  Innovation
 • Produktutveckling
Jan Lindér

PhD, Senior Lecturer

jan.linder@chalmers.se

  Organisering – Lärande
 • Produktutveckling
Jennie Björk

Docent

jennie.bjork@md.kth.se

  Innovation
 • Teknologi – IT
 • Produktutveckling
Joakim Björkdahl

Professor

joakim.bjorkdahl@chalmers.se

  Innovation
 • Strategi
 • Produktutveckling
Kalle Kraus

Professor

kalle.kraus@hhs.se

  Ekonomistyrning
 • Produktutveckling
Magnus Persson

Docent

magper@chalmers.se

  Produktutveckling
Maria Elmquist

Professor

maria.elmquist@chalmers.se

  Innovation
 • Produktutveckling
Martin Carlsson-Wall

Docent

Martin.Carlsson-Wall@hhs.se

  Ekonomistyrning
 • Produktutveckling
Martin Sköld

Docent

martin.skold@hhs.se

  Strategi
 • Produktion
 • Produktutveckling
Mats Engwall

Professor

mats.engwall@indek.kth.se

  Projektledning
 • Produktutveckling
Mattia Bianchi

Professor

mattia.bianchi@hhs.se

  Produktutveckling
Per Svensson

PhD, Senior Lecture

per.svensson@chalmers.se

  Produktutveckling
Thomas Magnusson

Professor

thomas.magnusson@liu.se

  Innovation
 • Hållbarhet – Miljö
 • Produktutveckling

Fyll i ett sökord och tryck på Enter